9 tips voor een succesvolle IT-outsourcing

IT-outsourcing is de laatste jaren in opmars. Steeds meer Belgische bedrijven vertrouwen op een gespecialiseerde partner voor hun IT-beheer en dragen bedrijfsprocessen die niet tot hun corebusiness behoren over om zich te kunnen focussen op wat voor hen echt telt: hun bedrijf leiden.

Waarom kiezen voor outsourcing?

Je bedrijf doet meer en meer een beroep op technologie, dus het belang van een altijd werkende en up-to-date IT-omgeving groeit. Maar IT wordt ook complexer. Door te kiezen voor IT-outsourcing haal je kennis in huis die je zelf niet hebt en win je tijd en efficiency. Wanneer het IT-beheer in goede handen is, kan jij je concentreren op de corebusiness van je bedrijf.

Ben je van plan je IT-beheer over te dragen aan een externe partner? Met deze negen tips zorg je ervoor dat je IT-outsourcing een succes wordt:

1. Goals

Denk vanuit de bedrijfsdoelstellingen en formuleer wat je wil bereiken door de IT-noden uit te besteden. Wil je uitgaven optimaliseren, toegang krijgen tot extra expertise of wil je het interne team extra ondersteuning bieden?

2. Budget

Wanneer je IT-outsourcing alleen maar als een besparingsoefening ziet, vertrek je vanuit de verkeerde focus. Je kijkt dan alleen maar naar wie je de goedkoopste offerte geeft en niet naar de kwaliteit van de IT-service. Je business hangt af van een goede IT, kies dus weldoordacht en vermijd de valkuil van de laagste prijs.

3. Servicemodel

IT-outsourcing is geen ‘alles of niets’-voorstel. Ook al heb je al een inhouse IT-team, dan nog kan het eenvoudiger en kostenefficiënter zijn om bepaalde opdrachten uit te besteden. Zelfs al zitten de medewerkers van je outsourcingpartner maar enkele dagen in je bedrijf, behandel ze als je eigen medewerkers. Dat verhoogt hun betrokkenheid en begrijpen ze je business beter.

4. Succes

Bepaal voor je bedrijf én voor de outsourcingpartner wat succes betekent en hoe de resultaten behaald moeten worden. Stem het delivery model van de partner af op de operationele en financiële doelstellingen van je bedrijf en blijf alert voor innovatieve businesskansen.

5. Maatwerk of de standaard

Bespreek wat je verwacht van de IT-outsourcingdienst. Wil je iemand die gestandaardiseerde processen levert? Of iemand die meedenkt met de bedrijfsvoering en je maatwerk bezorgt. 

6. SLA

Leg alles wat je afspreekt vast in Service Level Agreements (SLA) en laat ze goedkeuren door de operationele afdeling die er mee zal werken. In een SLA staat wat de prestatie-indicatoren en kwaliteitseisen zijn van de geleverde diensten en welke rechten en plichten beide partijen hebben. 

7. Veiligheid

Vraag altijd naar het beveiligingsbeleid en -procedures. Zorg ervoor dat de bedrijfsgegevens goed beschermd worden met een adequate toegangscontrole, netwerkbeveiligingsmaatregelen en fysieke beveiligingsmaatregelen.

8. Beheer

Begrijp dat IT-outsourcing geen ‘one and done’ is. Voor een succesvolle outsourcing moeten beide partijen samenwerken en duidelijk afspreken wie waarvoor verantwoordelijk is en wie de eigenaar is van het resultaat. Bijvoorbeeld: Als je maatwerk vraagt, mag de outsourcingpartner dit bij andere bedrijven gebruiken of wil je de eigendomsrechten?

9. Futureproof

Bouw een goede relatie op met je IT-serviceprovider en streef naar een samenwerking op lange termijn. Daardoor evolueert je IT-outsourcingpartner van een partner die de IT-infrastructuur en applicaties beheert naar een partner die je op alle domeinen meeneemt en nieuwe diensten aanbiedt die zorgen voor een betere service, een efficiëntere werking en een zekere toekomst.

Ben je overtuigd om je IT-beheer uit te besteden of wil je vrijblijvend polsen naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf? We denken graag met je mee.