Weg met firmawagens?

Opiniestuk: Samuel Caulier, CEO van Projinit, ontkracht een aantal mythes over bedrijfswagens

De voorbije maanden waren de bedrijfswagens of salariswagens een makkelijke schietschijf in het klimaatdebat. De motieven: ze zijn de oorzaak van het fileleed en hebben een negatieve impact op de luchtvervuiling en klimaatopwarming. Firmawagens afschaffen zou alles oplossen. Terecht? Samuel Caulier, CEO van Projinit, nuanceert:

Samuel: “Er komt veel kritiek op de firmawagen, dat kunnen we niet ontkennen. In de pers wordt het ook enorm zwart-wit voorgesteld: bedrijfswagens worden gezien als de grootste vervuilers. Nogal kort door de bocht, volgens mij. Opvallend is dat een aantal relevante tegenargumenten vlotjes genegeerd worden.”

Als CEO van Projinit, een sector waar bedrijfswagens bijna standaard tot het startpakket behoren, neemt Samuel Caulier 5 mythes over bedrijfswagens onder de loep.

Mythe 1: Tegen bedrijfswagens? Of anti salariswagens?

Samuel: “Eerst en vooral wil ik iets verduidelijken: er is een verschil tussen een bedrijfswagen en een salariswagen. Met een salariswagen krijgen werknemers een wagen als vorm van salaris in plaats van contant loon. In onze sector spreken we van bedrijfswagens omdat de medewerkers de auto gebruiken om in dienstverband verplaatsingen te maken, denk maar aan het ter plaatse installeren van een IT-systeem. Mensen die tegen salariswagens zijn, spreken vaak over bedrijfswagens omdat ze het verschil niet kennen. Of misschien speelt afgunst voor zij die wel een firmawagen hebben een rol.”

Mythe 2: Bedrijfswagens zijn de oorzaak van de vele files

Samuel: “Denk je echt dat alle files zullen verdwijnen door de afschaffing van de firmawagens? Dat is een utopie. Ik heb het gevoel dat dit debat ontstaan is om de aandacht af te leiden van niet-noodzakelijke infrastructuurwerken die al lang gerealiseerd moesten zijn. Denk maar aan de ontsluiting van Antwerpen of de signalisatie in Brussel. Dat kan beter. Bovendien, hoe moeten al die medewerkers die geen firmawagen meer hebben naar het werk of naar klanten pendelen? Jammer genoeg biedt het openbaar vervoer niet altijd de oplossing. Het complete mobiliteitsplaatje moet aangepakt worden, niet alleen maatregelen voor bedrijfswagens. De betaalbaarheid van park & ride-voorzieningen rond grote steden realistisch houden, bijvoorbeeld. Het kan niet zijn dat productieve en hardwerkende mensen dagelijks 25 euro moeten ophoesten om hun wagen kwijt te raken.”

Mythe 3: Bedrijfswagens zijn de grootste vervuilers

Samuel: “Dat bedrijfswagens de grootse impact hebben op het klimaat, betwijfel ik enorm. Ok, het klopt dat je bij vlot verkeer minder vaak moet afremmen of optrekken en dat daardoor de CO2-uitstoot verkleint. Maar wist je dat de gemiddelde firmawagen om de vier jaar vernieuwd wordt? Die nieuwe auto voldoet aan de laatste en strengste milieunormen, en draagt bij aan de verlaging van de CO2-uitstoot van het hele wagenpark. Particulieren vernieuwen hun auto gemiddeld pas na acht jaar.”

Mythe 4: De afschaffing van bedrijfswagens heeft geen financiële impact

Samuel: “Fout. De bedrijfswagens zonder compensatie afnemen, treft sowieso de privéwerknemers. Het is waar dat iemand rapper de wagen neemt in plaats van de fiets omdat ‘de werkgever de tankkaart voor z’n rekening neemt’, maar de mobiliteitsbehoefte verandert niet door het wegnemen van (meestal de tweede) gezinswagen. Gevolg, er wordt privé een wagen aangekocht die minder snel vervangen wordt, wat dan weer nefast is voor het klimaat.”

Mythe 5: Bedrijfswagens zijn niet nodig om de job te kunnen doen

Samuel: “Ook dit klopt niet, daar ligt nu precies het verschil met salariswagens. In onze sector is een bedrijfswagen vanzelfsprekend om op een bepaalde manier flexibiliteit te kunnen garanderen. Niet alleen naar de medewerkers toe, ook naar de klanten. Onze medewerkers moeten zich kunnen verplaatsen om hun job uit te oefenen, het meeste werk gebeurt ter plaatse bij de klant. Hun tool stigmatiseren, dus de bedrijfswagen die zij nodig hebben, is verkeerd.”

Conclusie:

Samuel: “Veel Belgische bedrijfswagens komen uit de consultancy wereld. In onze sector rijdt bijna iedereen met een firmawagen. Net zoals een bureaustoel onmisbaar is voor een kantoormedewerker, zo is een bedrijfswagen noodzakelijk voor onze consultants. Tegen firmawagens zijn, is ongenuanceerd oordelen. Projinit voelt zich niet geroepen om het salarispakket mét firmawagen aan te passen. Ik hoop dat het gebruik van bedrijfswagens blijft zoals het is, we betalen tenslotte genoeg bijdragen. Mochten we kunnen kiezen voor een betaalbare, ecologisch vriendelijke optie met dezelfde flexibiliteit, dan doen we dat zeker. Denk maar aan elektrische wagens. Natuurlijk denken ook wij aan het klimaat. Momenteel bestaat ons wagenpark uit Mercedes A Klasse, die wagens scoren nu al goed op ecologisch vlak.”

Wil je meer info rond de car policy in de IT-sector? Stuur ons een mailtje, Samuel beantwoordt met plezier al je vragen.