Alle blogberichten

Waarom Privileged Access Management een prioriteit moet zijn

Cyberaanvallen komen steeds vaker voor. Inlogaccounts van privileged gebruikers zoals systeembeheerders zijn een geliefd doelwit en diefstal van bedrijfskritische gegevens is daarom een reëel gevaar. Wil je jouw data goed beveiligen? Privileged Access Management (PAM) is de oplossing. Lees er meer over en ontdek waarom dit prioriteit verdient.

5 redenen om PAM in te zetten

Privileged Access Management beschermt je privileged logingegevens en is geïntegreerd met Identity & Access Management (IAM), de basis voor de beveiliging van bedrijfsdata. Het helpt om bevoorrechte toegangen binnen je bestaande Active Directory Domain Server (ADDS) te beperken.

  • Security

PAM verhoogt de bedrijfssecurity aanzienlijk. Door het introduceren van een extra beveiligd domein en het inzetten van Just-In-Time (JTA) en Just-Enough-Administration (JEA) worden logingegevens aanvullend beveiligd. JTA minimaliseert de tijd waarin logingegevens werkelijk privileged zijn, JEA beperkt het aantal verleende privileges.

  • Kostenbesparing

Door je data te beveiligen verkleint de kans op een lek én de daarmee gepaard gaande boetes. Sinds mei 2018 is de GDPR (General Data Protection Regulation) doorgevoerd en ben je verplicht om alle data die je organisatie verzamelt voldoende te beveiligen. Doe je dit niet, dan kan dit je 4 % van je totale internationale jaaromzet kosten. Een financiële doodsteek voor veel bedrijven.

  • Controle

Krijg dankzij een uitgebreide lijst van priviliged accounts met de gekoppelde personen en systemen een zicht op mogelijke beveiligingsrisico’s. Geef enkel aan hen die het daadwerkelijk nodig hebben priviliged rechten. Tot een aanvraag is goedgekeurd, is privileged access niet beschikbaar. Doe dit aan de hand van een ‘least privileged access-principe’ waarbij de rollen op basis van functie, gemeenschappelijke set van bronnen en op basis van gelijkaardige taken binnen je organisatie goed in kaart gebracht zijn. Aanvragen worden goedgekeurd of geweigerd op basis van Identity-beleidsregels die gedefinieerd zijn door een PAM-beheerder. 

  • Registratie en monitoring

Kom zorgeloos door een audit met een gedetailleerde rapportage. PAM monitort en logt het gebruik van privileged logingegevens en levert een gedetailleerd inzicht in wat bepaalde systeembeheerders wanneer doen. Daardoor kan je aanvallen sneller opsporen en voldoe je makkelijker aan de meldplicht rond datalekken. Het is dus niet voldoende om te bepalen wat gebruikers wel en niet mogen doen. Bepaal welke soorten activiteiten je in kaart wil brengen en rapporteren en hoe deze rapportage aangeleverd wordt.

  • Hogere productiviteit – Geen lange procedures meer om privileges aan te vragen.

Niet alleen de veiligheid, ook de productiviteit verhoogt. Het doel is om ICT-systemen open en flexibel te houden om je business in een digitaal tijdperk te ondersteunen. Het beheer van toegangsrechten in het algemeen en het beheer van privileged accounts in het bijzonder spelen hierbij een belangrijke rol.

Risico’s van een zwak access management

Een inefficiënt access of identity management heeft, zoals eerder vermeld, niet alleen gevolgen voor compliance (GDPR), maar ook de beveiliging van je organisatie kan erdoor onderuitgehaald worden. Een goed PAM-beheer vraagt aandacht, want de voortdurende ontwikkelingen in de zakelijke IT-omgeving maken een geslaagde PAM-strategie lastiger.

Wanneer medewerkers van rol veranderen binnen je organisatie, ontstaat er meteen een groter risico. Nieuwe rechten worden vaak toegekend zonder de oude in te trekken. De gebruiker heeft zo toegang tot informatie die niet voor hem bedoeld is. Niet alleen interne dreigingen zijn dan een gevaar, ook externe aanvallen met gestolen wachtwoorden vormen een groot risico. Een account met veel privileges is namelijk interessant voor hackers om meteen heel veel data buit te maken. Wanneer een hacker binnengedrongen is, gaat hij altijd als eerste op zoek naar privileged accounts omdat deze hem alle rechten geeft om bij waardevolle informatie zoals databases en financiële applicaties te komen.

Overtuigd om PAM in te zetten of wil je persoonlijk advies voor beveiliging op maat? Let’s meet!